Istorie

Construit in 1996 pe teren viran de către Y PROM, având ca destinaţie inţială sacrificarea porcinelor.

In 1998 se extinde activitatea prin adoptarea liniei de producţie pentru abatorizare mixtă bovine - porcine, au fost construite camere de răcire si păstrare a cărnii.

In 2000 se transferă proprietatea la S.C. EXIMVĂDIM S.R.L. care o deţine până în 2003.

In anul 2003 este preluată de TEHNOSTEL - CAR S.R.L. care retehnologizează şi extinde secţia de tranşare, modernizează sistemul de canalizare şi se ocupă de reparaţia întregii clădiri şi parţial în abator si secţia de friguri.

În momentul de faţă este în construcţie o staţie de epurare proprie pentru apele uzate în urma procesului tehnologic.

Condiţia de bază pentru a face ca cele mai sus expuse să devină realitate este respectarea cerinţelor Sistemului de Management al Calităţii şi Siguranţei Alimentului implementat în organizaţia noastră conform standardelor ISO 9001 : 2001 şi ISO 22000:2005.

Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătăţirea activităţilor prin:

Semnalarea de către fiecare angajat a oricăror nonconformitati apărute în cursul activităţii în scopul înlăturării acestora; Eliminarea cauzelor ce duc la nonconformităţi reducând astfel costurile noncalităţii; Instruirea permanentă a personalului angajat şi motivarea acestuia în vederea ridicării nivelului profesional al prestărilor organizaţiei; Analiza periodică a datelor în scopul imbunătăţirii continue a activităţilor;

Certificatele obţinute:

Sistemul de management integrat: calitate + siguranta alimentului, stabileste masurile menite sa demonstreze aplicarea cerintelor standardelor ISO 9001 : 2000 si ISO 22000:2005, precum s i pentru a demonstra performanta si capabilitatea organizatiei noastre in ce priveste furnizarea consecventa de produse cu o siguranta crescuta pentru consumatori si care sa satisfaca cerintele clientilor si a reglementarilor aplicabile la nivel national si international si principiile sistemului HACCP.

Permisiune de exportare în ţările:

  • Toate ţările Europene
  • Ucraina
  • Belarusia
  • Rusia