News

TEHNOSTEL - CAR SRL

Este o societate competentă, operativă, integră, deschisă, orientată către client, având ca domeniu de activitate: sacrificarea, achiziţionarea si realizarea cărnii de bovina, cabalina, ovina, porcina.

Principiile de bază ale societăţii noastre sunt:

Asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor furnizate de către organizaţia noastră , prin men ţinerea condiţiilor de igienă şi siguranţă; Dezvoltarea şi pe mai departe a spiritului de echipă în scopul creşterii încrederii în forţele proprii; Calitatea şi seriozitatea în relaţiile de parteneriat garantează păstrarea pieţei actuale, precum şi extinderea ei; Obţinerea unei imagini excelente dovedite prin profesionalism şi operativitate;

Conducerea TEHNOSTEL - CAR S.R.L. se angajează:

Să asigure resursele necesare pentru funcţionarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management al Calităţii si Siguranţei Alimentului. în scopul realizării unor performanţe optime în relaţiile cu clienţii; Politica şi obiectivele Sistemului de Management al Calităţii si Siguran ţei Alimentului sunt comunicate, cunoscuteşi aplicate de întregul personal al organiza ţiei noastre; Nivelul satisfacerii clienţilor este monitorizat şi îmbunătăţit continuu;