Lista produselor
  • Semicarcasa bovina
  • Semiproduse: inima, ficat, Limba
  • Piei
  • Muşchi, file, categoria I, II si superior
  • Carcasa ovina
  • Semicarcasa cabalina
  • Deşeuri: oase pentru faina de oase
Ciclul de prelucrare a carnii
Slide
Prezentarea generala a abatorului